Utedass

 
 
 
Ett måste på ett gammalt torp, detta dass verkade mer vara en förvaringsbod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildäck

 
 
 
Bakom huset låg det en massa bildäck utspridda i naturen.
 
 
 
 
Märkta av naturen och tidens gång .
 
 
 
 
 
 

Husets fönster

 
 
 
Färgflagor som nästan lossnat helt ifrån det murkna träet.
 
 
 
 
Fönster som skulle behöva lite omtanke.
 
 
 
 
Ifall ni tittar riktigt noga så ser ni reflektionen av min bil i fönstrets spegling.
 
 
Skärvor ifrån ett liv.