Inhägnader

 
 
En välordnad och vacker stenmur i närheten av där jag bor.
Ifall ni har lika mycket fantasi som jag så ser ni nog att 
 giraffen  kikar fram på er ifrån planket .
 
 
 
Detta är dock inte gjort av sten, men trästaket ser till att hålla 
ordningen på den täta växtligheten.