Björnhammar

 
En otroligt vacker natur omgav denna mer eller mindre övergivna by.
Jag kommer helt klart att återvända hit och då ta mig tid vid den 
övergivna spikfabriken och de äldre husen.