Utedass

 
 
 
Ett måste på ett gammalt torp, detta dass verkade mer vara en förvaringsbod.