Andfamilj

 
 
 
När de blev varse av min närvaro så flydde de i panik, ner till det trygga vattnet.
 
 
 
Där de vant simmande omkring på ett tryggt avstånd.