Cusco katedral

 
 
 
Bilderna är tagna utanför katedralen, eftersom det rådde fotoförbud i katedralen.
Som var enormt stor och de olika rummen dignade utav gyllene gåvor till vår herre.
 
 
Självklart så drog det här till sig mina blickar. 
 
 
 
 
Mina tankar far lite åt Jesus på korset med sin törnekrona.
 
 
En del i kyrkan var tillägnad den svarte Jesus. Han var överhöljd av guldföremål och 
något som en slogs av var att Jesus på korset var skyld av ett skynke, som att han inte 
fick visa för mycket utav sin hud.
 
 
 
 
Något som också återfinns i de Peruanska kyrkorna är de havande Madonnorna.
Vi fick berättade för oss att hon skapades så att Inkafolket skulle kunna ha sina
mumier i hennes mage, så att de på så vis forfarande kunde tala med sina döda.