Svansjön III

 
 
 
Mot slutet av första akten flödade ljussättningen av blått.