Cafe' Skolhuset

 
 
 
Uppe på berget kan man se silhuetterna av Carl von Linne's sällskap.
 
 
Klätterväggen var ny för mig, men den flöt in i fint i grönskan.