Cafe' Skolhuset II

 
 
 
Förutom att det är ett mycket trevligt cafe , så flödar det av kreativa saker att titta på.
 
 
 
 
 
Återvinning kan ta form i olika slags skepnader, det är bara låta fantasin flöda.