På Visbys gator

 
 
 
 
 
 
 
Jag vet inte vad jag tycker bäst om när det gäller Visby, ifall det är grönskan, atmosfärer 
eller bara den där känslan att man inte längre befinner sig inom Sveriges gränser.