Promenad

 
 
 
Efter lupinernas blomning är det dags för mjölkörten att breda ut sig.
 
 
 
 
 
Det är något visst med stenmurar.